Nieuwbouw klooster, Sint-Sixtus Abdij

Door de staat waarin de bestaande gebouwen van de cisterciënzerabdij Sint-Sixtus verkeren, ten gevolge van scheuren en verzakkingen en de hedendaagse noden van de broedergemeenschap, is gekozen voor een grondige verbouwing, deels nieuwbouw, deels verbouwing van de oude abdijkerk.

Er is een nieuw kloostervierkant gebouwd, met een pandgang die aansluit bij de huidige abdijkerk. De ‘oude kerk’ kreeg een herbestemming als refter en bibliotheek. In de plaats van de vroegere slaapzaal krijgen de monniken individuele kamers, gelegen op de eerste verdieping. Op het gelijkvloers is plaats voor een kapittelzaal, het scriptorium, gemeenschapsruimte en een ziekenafdeling.
Het gebouw werd opgetrokken in relatie met de waarden van de monniken: soberheid en eenvoud, echtheid en schoonheid, duurzaamheid, oog voor innerlijkheid, evenwicht tussen gemeenschapszin en persoonlijke verantwoordelijkheid, eerbied voor de cisterciënzertraditie en een hedendaagse vormgeving.

Ingenium staat voor dit project in voor het ontwerp en opvolging tijdens uitvoering van alle technische uitrusting (verwarming, ventilatie, sanitair, buitenriolering, sterkstroom, zwakstroom, liftinstallatie, grootkeuken). De voorziene technische installaties werden ontworpen in het verlengde van de energetische duurzame filosofie die op gebouwenniveau werd gerealiseerd. Naast de doorgedreven isolatie van het gebouw (K25), gecombineerd met een goede luchtdichtheid, werd geopteerd voor de toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Een warmteproductiecentrale op biomassa levert de energie voor de verwarming. De biomassa wordt deels zelf geleverd door bewerking van houtafval uit bosbeheer en wordt deels aangekocht.