Resiterra Hertogensite energiestudie en duurzaamheidsstudie

Door de groei van de universitaire ziekenhuizen van Leuven zullen deze in de toekomst worden samengebracht op de site Gasthuisberg buiten het centrum. Hierdoor komt de huidige site van Sint-Pieters en Sint-Raphael vrij voor herontwikkeling. Een kans voor een nieuwe duurzame wijk midden in het centrum van de stad.
Om voor deze nieuwe wijk vanuit een zo breed mogelijk duurzaam heidskader te vertrekken werd ervoor gekozen het ontwerp van bij het begin af te toetsen en te laten inspireren door de duurzaamheidsmeter, eerder al ontwikkeld voor de Stad Gent. Ingenium begeleidt de architecten en ontwikkelaar in het nemen van ontwerpbeslissingen zodat het project energetisch, sociaal, ecologisch, economisch, qua waterhuishouding, mobiliteit, materiaalkeuzes, enz  een antwoord geeft op de noden van vandaag en morgen zonder de draagkracht van onze maatschappij en planeet op lange termijn aan te tasten. Hierbij wordt gestreefd naar een score van meer dan 80% over de 10 thema’s heen.
Nu ook de Vlaamse Duurzaamheidsmeter in een verder ontwikkeld stadium gevorderd is, zal ook deze gebruikt worden om het project af te toetsen en richting te geven.
Het luik energie wordt door Ingenium verder in detail uitgewerkt, in deze fase in het masterplan van de energievoorzieningen van de site. Vanuit een longlist van zowel collectieve als individuele energieproductie, wordt nu verder gewerkt op een scenario waarbij een warmtenet op lage temperatuur zowel warmte als koude uitwisselt tussen de verschillende gebouwen en behoeftes op de site. De mogelijkheden om de energie aan te leveren vanuit een KWO-systeem worden onderzocht. Warmtepompen valoriseren deze warmte voor gebruik in de verschillende functies.

Prestaties gebouw:
Renovatie: behoefte verwarming < 70 kWh/m² jaar
Nieuwbouw: behoefte verwarming < 25 kWh/m² jaar