Herbestemming Sint-Jozefkerk

In Vosselaaar wordt de voormalige Sint-Jozefskerk omgevormd tot een vrije tijdshuis en bibliotheek. De kerk is beschermd als monument en het vraagt dan ook de nodige aandacht om de erfgoedwaarde ervan te behouden.  Ingenium slaagde er in samenspraak met de architecten van Studio Roma, in om dit te realiseren.  Samenspraak en communicatie is één van de belangrijkste randvoorwaarden om een dergelijke opdracht tot een goed einde te brengen. Hierbij mag niet uitgegaan worden van wat technisch voor de hand ligt. Er wordt gestreefd naar een compromis tussen techniek en esthetiek zonder daarbij het comfort ven de gebruiker uit het oog te verliezen.