Odisee - energierenovatie Hermes

De Odisee Hogeschool wenste voor het Hermesgebouw, deel van Campus Brussel, een energetische renovatie van de HVAC-installaties uit te voeren. 

Ingenium werkte een conceptstudie uit waarin de bestaande installaties werden doorgelicht op hun huidige conditie en waarin de mogelijkheden tot duurzame energetische verbetering van de verwarming-, ventilatie- en koelinstallatie werden bestudeerd. 

Op basis van deze studie werd beslist om de drie bestaande verouderde stookplaatsen samen te voegen tot één nieuwe stookplaats met hoog rendement, met integratie van een warmtepomp met het aanwezige datacenter als warmtebron. Daarnaast werd beslist om een aantal grote ventilatiegroepen om te bouwen om het ventilatiedebiet continu aan te passen aan de gemeten luchtkwaliteit.

Ingenium verzorgde het ontwerp en de opmaak van de aanbestedingsdossiers van deze duurzame optimalisaties. Vervolgens begeleidde Ingenium de uitvoeringsbegeleiding van de eerste uitvoeringsfase. Tenslotte zal Ingenium nog instaan voor de uitvoeringsbegeleiding van de tweede en laatste fase van de aanpassingswerken.