Falconplein

Het project Falconplein is een passief woonproject bestaande uit een 93-tal flats, 6 stadswoningen, 18 commerciële ruimtes, een gemeenschapscentrum en een kinderopvang. De site is gelegen aan de Falconrui en de G. Belliardstraat, en maakt deel uit van een totaal ontwikkelingsplan voor een heropwaardering van de site, waarbij volop de kaart van duurzaamheid getrokken wordt. Zo wordt voor alle flats gestreefd naar K18 en E30, en wordt een BREEAM score 'outstanding' nagestreefd voor een goot bouwdeel van de site.

Om deze uitdagende eisen te behalen wordt in eerste instantie aandacht besteedt aan het creëren van een zeer performante buitenschil, waar de passieve richtlijnen werden nagestreefd. Mede dankzij simulaties en bouwfysisch advies naar comfort en daglicht wordt niet alleen de isolatiewaarde benadrukt, maar ook de positie en omvang van het schrijnwerk, wordt een groendak toegepast en degelijke zonnewering. Comfort is immers meer dan enkel een isolatiewaarde om het energieverbruik te beperken, en zo wordt er ook aandacht besteedt aan oververhitting en het visuele aspect van comfort. Dit alles leidt tot een gebouwengeheel met een zeer lage energiebehoefte.
 
Om deze resterende energiebehoefte op te vangen werd een duurzaam concept bedacht waarbij een centrale produktie wordt voorzien, en distributie via een warmtenet doorheen de site. De centrale produktie wordt voorzien door middel van een warmtepomp en een biomassaketel, waardoor we tevens de stempel CO2-neutraliteit mogen vasthouden.
 
In dit ganse verhaal staat Ingenium in voor het bouwfysisch advies, het uitvoeren van de simulaties, het ontwerp en de opvolging van de technische installaties en de EPB-verslaggeving.