Vlaams Parlement - Energiemonitoring

Ingenium ondersteunde het Vlaams Parlement bij de implementatie van een energiemonitoringsysteem in hun beide Brusselse gebouwen: het Vlaams Parlement en het Huis van Vlaamse Volksvertegenwoordigers. 

Ingenium voerde de voorstudie uit, schreef het bestek uit en volgde de realisatie op de werf op. In beide gebouwen samen worden ca. 40 energiemeters (gas - elektriciteit - water - warmte - koude) uitgelezen en opgevolgd via het monitoringsysteem.