Vermogenbeslissingsmodel biomassa zeugenbedrijven

In het kader van het Interreg NWE project TWECOM werd een studie uitgevoerd naar  de potenties voor de vervanging van stookolie door houtachtige biomassa  op landbouwbedrijven.  In de context van het West Vlaamse landschap werd namelijk het meeste potentieel ingeschat voor toepassing van in zeugenbedrijven.
 
De studie had als doel om zicht te krijgen op de warmtevraag (kWh/m²/jaar) en het warmteprofiel (adhv belastingscurve/jaarduurkromme) doorheen het jaar en dit voor de verschillende types van zeugenstallen in Vlaanderen.
De opdracht omvat het verzamelen van data uit de praktijk, deze te modelleren als functie van een beperkte set gemakkelijk te beoordelen of bepalen parameters en deze modellering te gebruiken als basis voor een vermogensbeslissingsmodel.
Deze moet ons in staat stellen gerichter en meer accuraat te communiceren en te adviseren omtrent de toepassing van houtige biomassa voor verwarmingsdoeleinden in zeugenstallen.