BlueChem - Incubator duurzame chemie

Op de site Blue Gate Antwerp wordt met het BlueChem-gebouw een incubator opgericht voor duurzame chemie. De incubator heeft als doel starters te faciliteren, en biedt een aanbod aan flexibele labo- en kantoorruimtes voor bedrijven op de site. Flexibiliteit is in deze dus een cruciale factor voor het architecturaal en technisch ontwerp.

De site Blue Gate Antwerp is een initiatief tot het ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein aan de Schelde te Antwerpen. Huidig project BlueChem bevindt zich in de meest zuidelijke zone van de site, en vormt samen met het naastgelegen gebouw BlueApp als het ware de toegangspoort tot de site.
Het gebouw dient te voldoen aan de vestigingsvoorwaarden en het beeldkwaliteitsplan van de site, en dient een BREEAM excellent score te behalen.
BlueChem is een incubatorgebouw voor duurzame chemie. De incubator heeft als doel starters te faciliteren, en biedt een aanbod aan flexibele labo- en kantoorruimtes voor bedrijven op de site. Flexibiliteit is in deze dus een cruciale factor voor het architecturaal en technisch ontwerp.

BlueChem focust op duurzame chemie, en richt zich op ondernemingen binnen de klassieke chemie die focussen op duurzaamheid in de domeinen valorisatie van afval- en nevenstromen, procesoptimalisatie, ontwikkeling van duurzame producten en hernieuwbare chemicaliën.

Het gebouw omvat kantoren, laboratoria, vergaderzalen, technische ruimtes, opslagruimtes en ruimtes voor algemeen beheer. Er is voorzien om aan te sluiten op het hernieuwbaar warmtenet van Infrax, evenals een PV-installatie op het dak om de zonne-energie te kunnen benutten. In combinatie met een doordachte architectuur en een slim concept voor de technische installaties wordt het BEN-label behaald voor het BlueChem-gebouw.

Ingenium onderzocht voor de site Blue Gate vanuit de energiebehoeftes de haalbaarheid van de duurzame strategie en ontwikkelde een globale visie tot realisatie. Het gebruik van restwarmte en reststromen werd eveneens in deze studie onderzocht.