VEB Haalbaarheid PV in openbare ruimte

Afdeling Wegen en Verkeer wenste via VEB beroep te doen op Ingenium voor het onderzoek van de haalbaarheid voor plaatsing van PV-installatie in openbare ruimtes.

In deze studie werd gebruikt gemaakt van een multicriteria analyse op verschillende type locaties (tunnels, verkeerswissels, restruimtes, bermen, bruggen …) en een multicriteria analyse op de verschillende mogelijke technologische oplossingen (integratie in geluidsschermen, vangrails, grondopstellingen etc…). Alle belangrijke technische, financiële en juridische aspecten zijn mee opgenomen in deze analyse.

Van de verschillende type locaties is algemeen de rendabiliteit onderzocht. In een vervolgstap is de haalbaarheid onderzocht van de plaatsing van een PV-installatie op een nabijgelegen klaverblad van Zelzatetunnel. Deze installatie kan energie leveren aan het tunnelcomplex. De tunnel heeft een groot verbruik tijdens de dag waardoor er een goede gelijktijdigheid is tussen productie van groenestroom en afname. Dit is gunstig voor de rendabiliteit.