Flux50 - ROLECS

Het ROLECS-project is een FLUX50 VLAIO-gesubsidieerd onderzoeksproject, dat de stukken levert die nodig zijn om het energielandschap vooruit te helpen in lijn met het standpunt van de Europese Commissie: duurzamer en actiever participeren van de eindconsument. Het concept dat dit project is Lokale Energiegemeenschappen of Local Energy Communities (LEC).

25 bedrijven en 5 kennispartners bieden antwoorden op relevante uitdagingen, waaronder:

  • Hoe kunnen potentiële deelnemers aan een LEC worden geactiveerd om effectief lid te worden en actieve bijdragers te worden?
  • Hoe kunnen de sociale aspecten mee worden geïntegreerd in de technische energiemodellen en  succes van een LEC?
  • Hoe geavanceerde regelalgoritmen te ontwikkelen die anticiperen op het menselijke aspect?
  • Wat is de impact van een grootschalige uitrol van LEC's op het energiesysteem als geheel, de emissies en de verdere investeringen in een meer duurzame en betrouwbare back-upinfrastructuur?

 

Om echte bijdragen te leveren en een leidende rol te spelen in het onderzoek naar LEC's in Europa, zijn 10 complementaire proeflocaties geselecteerd om de taak van Living Labs op zich te nemen en testcases en gegevens te leveren om de relevantie van ROLECS te waarborgen.


De intense voorbereiding en samenwerking heeft de behoefte aan intensievere uitwisseling van benaderingen, ideeën en state-of-the-art binnen Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstituten versterkt. De nauwe interactie op alle niveaus is een eerste belangrijke stap in de richting van een intensievere uitwisseling.


De 30 partners hebben een gemeenschappelijk belang door middel van dit project: LEC's een relevant onderdeel van ons energiesysteem maken dat meer lokale hernieuwbare energie mogelijk maakt en nieuwe zakelijke kansen biedt zonder de maatschappelijke kosten van openbare infrastructuur te verhogen.
Specifiek heeft Ingenium binnen dit project volgende bijdrage geleverd :

  • Opstellen van een energetisch / economisch model op basis van Total Cost Of Ownership (TCO)
  • Optimalisatie van verschillende technische scenario's op basis van TCO
  • Analyse en optimalisatie van een uitgevoerde LEC (Nieuwe dokken)
  • Ingenium, UGent en Fieldfisher zijn projectpartners van het ROLECS-project