BlueApp - UA - Chemie

De Universiteit Antwerpen wenst een nieuw gebouw, Blue_App genaamd, op te richten, bestemd voor wetenschappelijk en technisch onderzoek naar duurzame chemie.

Dit project vormt deel van het Blue Gate Antwerp project dat een revalorisatie beoogt van het brownfield. Het te ontwerpen labo-gebouw zal moeten beantwoorden aan de strikte vestigingsvoorwaarden, het beeldkwaliteitsplan van de site en bovenal een minimaal BREEAM New Construction Excellent certificaat.

Blue_App is een open innovatie hub en een pre-incubator voor duurzame chemie en zal opgetrokken worden op de site van Blue Gate Antwerp naast de incubator voor duurzame chemie Bluechem.
Blue_App zal een range aan technologieën aanbieden, zoals o.a. (bio)procesengineering, chemische, plasma- en foto-katalyse, (semi)pilootschaal chemische synthese, flow chemie, membraantechnologie, innovatieve waterzuivering / nutriëntrecuperatie, biomassaconversie, microbiële productie en downstream processing, microbiologie en algenkweek.
Het is duidelijk dat het design voor Blue_App moet rekening houden met voldoende flexibiliteit om diverse technologische demonstratie installaties ad hoc te kunnen uittesten. Flexibiliteit en kostenefficiëntie zijn twee belangrijke designparameters, dit echter zonder in te boeten op veiligheidseisen die van toepassing zijn op dergelijk gebouw. Blue_App zal een duurzaam gebouw zijn en minimaal voldoen aan de voorwaarden van BGAD aangaande duurzaamheid zoals nastreven CO2-neutraliteit en een BREEAM New Construction, niveau Excellent, certificaat.
Ingenium staat in voor het ontwerp en opvolging van de technische installaties; voor het EPB-advies en de -verslaggeving; voor de begeleiding in het BREAAM traject en neemt de volledige commissioningopdracht op zich.