Aquafin energiestudie PV-installatie

Aquafin wenst afvalwater te zuiveren op een ecologische, hernieuwbare manier. Hiervoor worden o.a. PV-installaties geplaatst op de rioolwaterzuiverinstallaties.

Ingenium onderzocht de haalbaarheid, maakte het ontwerp en doet de werfopvolging.

Ondertussen in uitvoering:

  • RWZI Oostende 1,12 MWp (netto oppervlak aan zonnepanelen: ca. 0,8 hectare)
  • RWZI Harelbeke 1MWp (netto oppervlakte aan zonnepanelen: ca. 0,7 hectare)

 
De totale kostprijs van deze 2 projecten bedraagt: 1,8 miljoen euro.
 
De zonnepanelen zijn gemonteerd op een grondopstelling die verankerd is met geramde palen.
De energieopbrengst van deze 2 projecten samen is voldoende om 550 gezinnen voorzien in hun jaarlijkse elektriciteitsbehoefte.