PV-installatie Stad Roeselare

Stad Roeselare wil inzetten in de ontwikkeling van groene energie door middel van de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen (“PV”) op hun gebouwpatrimonium. 

Ingenium maakte verschillende gedetailleerde haalbaarheidsstudies om deze ontwikkeling te faciliteren. De studies zijn zo gemaakt zodat op een efficiënte manier, zonder de creatie van veel bijkomende documenten een prijsvraag voor de bouw van deze installaties kan gelanceerd worden.