Opmaak van beleidsondersteunende studie rond externe warmtelevering in kader van de EPB-regelgeving

De opdracht werd in een samenwerkingsverband Ingenium-3E uitgevoerd. 

De studie stelt een berekeningsmethode en methodetekst voor doorrekening van externe warmtelevering in de EPB-regelgeving voor.
De berekeningsmethodiek werd geëvalueerd aan de hand van reële warmtenetten.
De studie werd in nauw overleg met de opdrachtgever en de sector uitgewerkt via overlegmomenten met het begeleidingscomité, stakeholders en sectororganisaties.
 
De voorgestelde methodiek vormt sinds 2015 de basis voor de wettelijke doorrekening van externe warmte in EPB.