Energieprestatiecontract Provincie Oost-Vlaanderen

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen wenst een voorbeeldrol te vervullen om het energieverbruik en de exploitatiekosten van haar gebouwpatrimonium maximaal terug te dringen.

Als hoofddoelstelling wenst men de optimalisatie van de energieprestatie met behoud van comfort en bijhorende reductie van het primair energieverbruik via een energieprestatiecontract (EPC) te realiseren. Naast de energieprestatie vormt een goed onderhoud een belangrijke voorwaarde voor de duurzaamheid van een gebouw. Om de energieprestatie en het onderhoud te realiseren, wenst men beroep te doen op een ESCO (Energy Service Company).

De Provincie wenst naast technische maatregelen en onderhoud ook gebouwschilmaatregelen mee te nemen binnen een energieprestatiecontract. Meer bepaald gaat het om vervangen van enkele en (oude) dubbele beglazing en verouderde raamprofielen, isolatie van daken, na-isolatie van muren, … Voor heel wat van de gebouwen uit het patrimonium zijn hier nog heel wat optimalisaties mogelijk om het energieverbruik sterk te reduceren.

Ingenium nam de rol van EPC-facilitator op en begeleidde Provincie Oost-Vlaanderen bij de studie, de conditiestaatmeting, de opmaak van het bestek, opmaak van het meet- en verificatieplan (M&V plan conform IPMVP), het sluiten van de overeenkomst met de ESCO (Energy Service Company) en de opvolging van de gerealiseerde energiebesparingen in de contractfase.