Energieaudit Sciensano - site Wytsman

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, heeft Ingenium aangesteld voor de uitvoering van een energieaudit van de site Wijtsman.

De audit werd uitgevoerd volgens de bepalingen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

  • Verzamelen van alle data en info, analyse en beschrijving van de belangrijkste energetische karakteristieken van het gebouw
  • Thermografische meetcampagne van de stookplaats
  • Meetcampagne temperaturen (vertrek, retour, kringen, buitentemperatuur) op de stookplaats
  • Uitwerken van een energiebalans
  • Doorrekening van energiebesparende maatregelen
  • Uitwerken van een actieplan voor energiebesparende maatregelen
  • Opmaak van energieaudit rapport, volgens de bepalingen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)
  • Indienen van het rapport op het portaal van Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)