Het Facilitair Bedrijf - Sjablonen energie- en milieuwetgeving

Als opdracht binnen het raamcontract voor de Vlaamse overheid wordt een sjabloon opgemaakt voor opvolgen van de geldende energie- en milieuwetgevingen voor de gebouwen van de Vlaamse overheid en, bij uitbreiding, opvolging van de onderhoudsverplichtingen door de aangestelde onderhouds- en/of beheersfirma i.k.v. ISO 50001.

Er werd een tool ontwikkeld waarin alle geldende energie- en milieuwetgeving staat opgelijst en de relevante wetgeving automatisch wordt ingeladen bij het aangeven van de aanwezige technische installaties in het gebouw. De tool laat ook toe om op een overzichtelijke manier op te volgen of voldaan wordt aan de wetgeving en wanneer een nieuwe actie zal moeten ondernomen worden (bvb. hernieuwen van de keuring, certificatie...).