Matexi Vilvoorde Waterzicht

Op vroegere industriële sites langs het Zeekanaal in Vilvoorde ontwikkelt Matexi, in samenwerking met de stad Vilvoorde en De Vlaamse Waterweg een nieuw stadsdeel “4 Fonteinen”.  Tussen vandaag en 2032 worden ca. 1000 wooneenheden en ondersteunende diensten (o.a. creche, basisschool, Carrefour) gerealiseerd. 

 

Het masterplan wordt door BUUR, urban platform en EVR gereviseerd.  Matexi wens 4 Fonteinen futureproof te maken, waarbij ze sterk inzetten op duurzaamheid, flexibiliteit en mobiliteit.

Ingenium werd eveneens betrokken bij de revisie van het masterplan met als taak de strategische visie en omzetting in concrete energieconcepten vorm te geven.  Uitgaande van de bestaande situatie en rekening houdend met de geplande projecten werd een projectie gemaakt van de toekomstige situatie tussen heden en 2030.  De verschillende opties werden met elkaar vergeleken, waarbij de specifieke locatiegebonden opportuniteiten nader werden onderzocht. 

In het bijzonder werden de opties voor riothermie, warmterecuperatie uit stadswater en boorgatenergieopslag bekeken.
Er wordt een visie voorgesteld die rekening houdt met de fasering in uitvoering en het type van eindklanten- en gebruikers. Tevens wordt een energieconcept vertaald per bouwveld.
Daarbij worden ook richtlijnen voor het ontwerp- en bouwteam opgesteld.  Een verdere verfijning van het energieconcept gebeurt in het voorontwerp.