Brussels Airport Company - actualisatie energieplan 2018 - 2022

De luchthaven van Zaventem diende zijn energieplan te actualiseren voor de periode 2018-2022.  Ingenium heeft het initieel energieplan opgesteld in 2006 en heeft dit inmiddels 2 maal geactualiseerd.

De studie omvat de opmaak van de energieplannen voor de stookplaatsen (20MW en 140MW) en warmtedistributie via warmtenet en het energieplan voor de verbruikers van elektriciteit, de HVAC-installaties en de specifieke luchthavengebonden installaties (bebakening, bagagebehandeling). De totale oppervlakte van de gebouwen binnen dit energieplan bedraagt ca. 500.000 m². Het geactualiseerde energieplan 2018-2022 werd in maart 2018 ingediend bij het VEA (Vlaams Energie Agentschap).