EPC Grimbergen

Gemeente Grimbergen wenst zijn gebouwenpatrimonium te verduurzamen. Ze doen dit door gebruik te maken van derde partij investering via energieprestatiecontracten (EPC) voor de gemeente Grimbergen, het OCMW Grimbergen en het Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen.

Ingenium nam de rol van EPC-facilitator op en begeleidt Grimbergen bij de studie, de conditiestaatmeting, de opmaak van het bestek, opmaak van het meet- en verificatieplan (M&V plan conform IPMVP), het sluiten van de overeenkomst met de ESCO (Energy Service Company) en de opvolging van de gerealiseerde energiebesparingen in de contractfase.

Het EPC-contract met de ESCO startte op 1 juni 2019, waarbij de een energiebesparing van meer dan 25% gegarandeerd wordt voor de gemeente Grimbergen. Ingenium begeleidt de gemeente tijdens het eerste contractjaar voor opvolging van de uitvoering van de energiebesparende maatregelen en controle van de gerealiseerde energiebesparingen op basis van het IPMVP (International Performance Measurement & Verification Protocol).I