Globale toekomstvisie en haalbaarheidsstudie technische installaties VAC Hasselt

De Vlaamse Overheid wenste een toekomstvisie op middellange termijn voor de gebouwinstallaties voor het 15 jaar oude Vlaams Administratief Centrum Hendrik Van Veldeke in Hasselt. Het gebouw werd toen ontworpen met een aantal vooruitstrevende innovatieve concepten (natuurlijke ventilatie via schoorsteeneffect in het centrale atrium, adiabatische koeling in combinatie met natuurlijke ventilatie, betonkernactivering door koele lucht uit de parkeergarage doorheen de holle welfsels te blazen) die het comfort echter niet steeds kunnen garanderen.

Ingenium werkte in nauw overleg met het Facilitair Bedrijf deze toekomstvisie uit en bepaalde de technische, economische en ecologische haalbaarheid. Komen aan bod in de haalbaarheidsstudie: Evaluatie van de aanwezige technieken op gebied van comfort en energieverbruik, bijkomende isolatie van de gebouwschil, flexibele en energiezuinige ventilatie met grote aandacht voor vraagsturing, verduurzaming van de warmte- en koudeproductie (diverse types warmtepompen, WKK), energiezuinige verlichting en smart building aspecten.

Op basis van resultaten van de studie werd reeds beslist om een WKK-installatie in de bestaande stookplaats te integreren en de hydraulische CV-installatie om te bouwen van constant naar variabel debiet. De ontwerpfase hiervan loopt momenteel.