Technische audit in culturele gebouwen

Voor verschillende culturele gebouwen werd een Quick scan uitgevoerd volgens de NEN2767 methodiek, aangevuld met voorstellen voor energetische optimalisaties en een management summary die prioriteiten op vlak van eigenaarsinvesteringen vastlegt over de gebouwen heen, met een budgetair overzicht voor de komende jaren. 

Op 31 culturele gebouwsites werd een technische audit uitgevoerd met als doel de huidige toestand te bepalen van de technische installaties en het hierop uitgevoerde onderhoud-exploitatie.
Er werden verschillende doelstellingen gedefinieerd:

 • Kwaliteitscontrole van de exploitatie- en onderhoudswerken met betrekking tot de technische installaties
 • Een actieplan opstellen vertrekkende van de huidige conditiestaat van de technische installaties.

Hierbij werd gebruik gemaakt van de evaluatiemethode volgens NEN 2767. 

Het rapport werd verder aangevuld met energetische optimalisaties. Hierin worden de mogelijke optimalisaties weergegeven, evenals de te verwachten kostprijs. 

Er werd onder andere op volgende gebouwen een audit gedaan:

 • Ancienne Belgique - 10.000 m²
 • Beursschouwburg - 3.779 m²
 • Culturele centra De Rand  - De Boesdaalhoeve - 2.213 m²
 • Culturele centra De Rand  - De Bosuil - 3.487 m²
 • Culturele centra De Rand - De Zandloper -  4.891 m²
 • De Nieuwe Werkhuizen (Rosas) - 7.110 m²
 • De Singel - 46.000 m²
 • Destelheide - 14.510 m²
 • Felix De Boeck museum - 2.100 m²
 • Hoge Rielen - 20.805 m²
 • Kaaitheater - 2.232,98 m²
 • MuHKA - 9.124 m²