Brussels Airport Company - masterplan koude / warmte

Ingenium heeft de voorgaande jaren de energieplannen opgemaakt voor de luchthaven van Zaventem.  Eén van de voorgestelde maatregelen is de optimalisatie van de verwarming en de koeling.  De luchthaven zal de komende jaren verder uitbreiden en vernieuwen.  De warmte- en koudevoorzieningen dienen hierop mee te groeien en worden afgestemd.  Ingenium stelt een masterplan op voor de warmte- en koudevoorzieningen voor de periode 2018 - 2030.

Ingenium begeleidt sinds 2006 Brussels Airport bij de opmaak en actualisatie van de energieplannen voor de luchthaven van Zaventem en Brucargo-site.

Daarnaast werd in 2016 door Ingenium voor de volledige luchthaven een strategische energievisie ontwikkeld met tijdshorizon 2020/2050.  Daarbij werden energieoplossingen voorgesteld en doelstellingen vastgelegd. Het voorgestelde energietransitieplan biedt de luchthavenexploitant een heldere kijk op de energie-opportuniteiten en adviseert beleidskeuzes met betrekking tot de energie-infrastructuur.

Eén van de voorgestelde maatregelen is de grondige reorganisatie en vernieuwing van de verwarming en de koeling. De luchthaven zal de komende jaren verder uitbreiden en vernieuwen. De warmte- en koudevoorzieningen dienen hierop mee te groeien en worden afgestemd. Ingenium stelt een masterplan op voor de warmte- en koudevoorzieningen voor de periode 2018 - 2030. Dit masterplan definieert een energieconcept voor verwarming en koeling van de verschillende gebouwen op de luchthaven met als doel een betrouwbare, flexibele en fossielarme koude- en warmtevoorziening.

Hierbij worden warmtepompen, zowel grondgekoppeld als water/water, geïntegreerd.

Het energieconcept voor verwarming en koeling wordt uitgewerkt in een meerjareninvesteringsplan die de basis vormt voor budgettering van de gefaseerde uitrol.