Williotflats

Als sluitstuk in de ontwikkeling van de terreinen 'De Veldekens' plande bouwpromotor Vooruitzicht een bouwblok met 60 budgetvriendelijke appartementen. Conix Architecten ontwierp kwaliteitsvolle architectuur met een dynamische gevel en een contrasterend spel tussen gesloten geveldelen en de openingen van de terrassen. Ingenium verzorgde het ontwerp van de technische uitrusting van deze appartementen.