Lidl klimaatstrategie

Lidl heeft binnen hun CSR (Corporate Social Responsibility) traject een ambitieuze klimaatstrategie vooropgesteld.

Ingenium wordt gevraagd om ondersteuning te bieden voor het aanreiken van de juiste cijfers (energieverbruiken, …) om de effectiviteit van de strategie te onderbouwen en adviezen te geven hoe de targets kunnen gehaald worden.