AZ Sint Lucas Gent - Nieuwbouw Blok W

De nieuwbouw Blok W maakt onderdeel uit van het masterplan van AZ Sint Lucas dat sinds 1998 in uitvoering is. Het masterplan kwam er naar aanleiding van de fusie van 2 aanpalende ziekenhuizen in hartje centrum Gent (AZ Sint-Vincentius en AZ H. Familie). Vanaf 2004 werd het masterplan aangepast en werd ook de fusie van de Volkskliniek geïntegreerd op de campus.

Ingenium is al meer dan 20 jaar betrokken bij het masterplan van AZ Sint Lucas en voerde divers haalbaarheidsstudies uit waarbij gezocht werd naar een optimaal energieconcept voor verwarming, koeling en de elektrische energievoorziening van het ziekenhuis.

Sedert 2020 zijn de ziekenhuisfuncties helemaal weg uit de campus Volkskliniek dat plaats zal maken voor een nieuw woonzorgcentra.  De laatste grote fase in het masterplan is klaar, waardoor de laatste diensten uit de Volkskliniek binnenkort konden verhuizen. 

Deze fase bestond onder andere uit de bouw van een nieuwe vleugel “Blok W”. Deze nieuwbouw op de hoek van de Sint-Margrietstraat en Groenebriel biedt onderdak aan:

  • De dagziekenhuizen interne, oncologie en heelkunde
  • Geriatrie met dagziekenhuis en consultaties
  • De pijnkliniek, infuustherapie, oftalmologisch en handcentrum
  • SP chronische
  • Palliatieve zorg
  • Chirurgisch dagziekenhuis en operatiekwartier


De eerste diensten namen in juni 2019 reeds hun intrek in de nieuwe vleugel.

Ingenium stond in voor de haalbaarheidsstudie, het ontwerp van de technische installaties (inclusief de medische gassen), EPB en de werfopvolging van de technieken in blok W. De vleugel werd zo ontworpen dat alle ruimtes flexibel benut kunnen worden. Dit wil zeggen dat er maar een minimum aan werken nodig zijn om ruimtes een nieuwe invulling te geven. Dit wordt mogelijk gemaakt door het intelligent inplanten van technische ruimtes en –kokers.

Door de omvang van het masterplan, de beperking van overheidsmiddelen in de sector en de gefaseerde inhuizing zijn ook planning en budgetbeheersing cruciaal in dit project. Transparante communicatie tussen de verschillende partijen is hier de sleutel tot succes. Ingenium bewaakt hierbij streng het budget en zorgt voor een nauwe opvolging van de planning waarbij er steeds voldoende ruimte voorzien wordt voor het controleren en testen van de geïnstalleerde installaties. Dit is belangrijk om betrouwbaarheid en comfort voor de patiënt en gebruiker te garanderen.