A.Z. Sint-Jan AV, dossier askarel: hoogspanning en ALSB's

In het kader van de verwijdering van de askareltransfomatoren (PCB’s) werden alle 11 kV hoogspanningsverdeelcabines met hun Algemeen LaagSpanningsBorden (ALSB’s) in het St-Janshospitaal gerenoveerd.

Het opgesteld transformatorvermogen en het aantal hoogspanningsposten werden geoptimaliseerd. Concreet betekende dit dat het opgesteld transformatorvermogen herleid werd van 19 MVA naar 12,5 MVA wat zich vertaalde in een vermindering van het aantal hoogspanningsposten van 14 naar 12 en het aantal transformatoren van 30 naar 18 stuks.

De verschillende hoogspanningsposten worden gevoed via 5 HS-lussen. De renovatie gebeurde terwijl de ziekenhuisactiviteiten normaal verder werden gezet. De oude hoogspanningscabines werden vervangen door moderne RingMainUnits (RMU’s) en de ALSB’s met smeltzekeringen werden vervangen door borden conform de norm NBN EN 60349-1 met vermogenschakelaars.

Om de bedrijfszekerheid nog te verhogen en het onderhoud te vereenvoudigen werden de nodige onderhoudskoppelingen (op laagspanning) aangelegd, zijn de hoofdbeveiligingen en de koppelschakelaars uitrijdbaar uitgevoerd en zijn de nodige reserve-aansluitmogelijkheden voorzien waarop kan aangesloten worden zonder het bord spanningsloos te zetten. De borden zijn uitgerust met digitale multimeters die ook centraal uitleesbaar zijn.

De verluchting/ventilatie werd nagezien, de lokalen werden voorzien van een isolerende vloerbedekking, de wanden en het plafond werden geschilderd en de verlichting en de stopcontacten werden vernieuwd. Tevens werd de belastingssturing voor de noodstroom (de zogenaamde délestage) vernieuwd en uitgebreid.

Ingenium stond tevens in voor de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking. Hierbij werd de nadruk gelegd op de interactie met het ziekenhuis dat in bedrijf bleef tijdens de werken.