Haalbaarheidsstudie warmtenet Zelzate

Ingenium maakte in opdracht van Provincie Oost-Vlaanderen en POM Oost-Vlaanderen een haalbaarheidsstudie op voor een warmtenet in de gemeente Zelzate.

Ingenium onderzoekt de haalbaarheid van een warmtenet in Zelzate voor de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Zelzate. In de ruimere omgeving van Zelzate zijn verschillende industrieën actief, dewelke beschikken over een grote hoeveelheid restwarmte. 
Heel wat bedrijven merken dat bij hun productieprocessen heel wat restwarmte ontstaat. Deze warmte wordt op vandaag de dag gewoon weggeblazen naar de omgevingslucht. Evengoed kunnen we die restwarmte via een warmtenet koppelen aan andere gebouwen of bedrijven waar energienoden zijn. Die kunnen dan die restwarmte gebruiken in plaats van fossiele energie of elektriciteit. Dat zal fikse energiewinsten opleveren en bijgevolg minder CO2-uitstoot en broeikasgassen met zich meebrengen.
Het uitgangspunt van deze haalbaarheidsstudie voor de aanleg van een warmtenet is een opsomming van de opportuniteiten en de knelpunten die te verwachten zijn bij de aanleg van het warmtenet, alsook een indicatieve business case om het economisch potentieel in te schatten. Deze informatie wordt later vrij ter beschikking gesteld zodat warmtenetuitbaters in de volgende jaren een sterk startpunt hebben voor de uitrol van een warmtenet.
Binnen de studie worden volgende zaken bekeken:
1) Inventarisatie van opportuniteiten en belemmeringen voor de aanleg van een warmtenet en het uitwerken van een indicatief tracé;
2) Onderzoek economische analyse inclusief identificatie van de parameters met grootste invloed op  eventuele haalbaarheid;
3) Uitwerking rudimentair businessmodel
Dit project kadert binnen het Europees gefundeerd project DOEN. DOEN ontwikkelt een draaiboek en een toolbox voor de energiemakelaars, zodat zij concreet en gestructureerd aan de slag kunnen.