Danneels - haalbaarheidsstudie Dudzeelse Steenweg

Bouwkantoor Danneels ontwikkelt een project van 4 urban villa's met in totaal 34 wooneenheden op een groene zone langs de Dudzeelse Steenweg.  Op vraag van de stad Brugge wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met onderzoek naar alternatieve energieoplossingen, gericht op fossielarme en/of all-electric oplossingen.

In de haalbaarheidsstudie worden de technische haalbaarheid, de ecologische impact en de economische impact van verschillende hernieuwbare energietechnieken met elkaar vergeleken. Volgende energieconcepten worden geselecteerd en op een kwantitatieve wijze onderzocht in de studie:

-  Individuele gasketel per wooneenheid als referentieconcept.

-  Individuele lucht-water warmtepomp per wooneenheid.

-  Individuele bodem-water warmtepomp (BEO) per wooneenheid.

-  Collectieve bodem-water warmtepomp (BEO) per woonblok individuele booster warmtepomp voor sanitair warm water.