Inverde biomassacentrale

Inverde vormt een opleidingcentrum voor bos-, natuur- en groenbeheer en is onderdeel van Agentschap Natuur en Bos. Inverde wenst als forum van groenexpertise ook op eigen gebouwen biomassa als energiebron voor warmteproductie toe te passen.

In dit kader werd Ingenium aangesteld om de haalbaarheid te onderzoeken.
De opdracht omvatte de studie tot integratie van één centrale of meerdere decentrale biomassaketels in de gebouwen van Inverde in Hoeilaart met bijkomende mogelijke toepassing van een warmtenet dat de warmte naar de gebouwen levert. De studie werd uitgevoerd op basis van volgend plan van aanpak:

  • Inventarisatie van de technische installatie
  • Energiescan van de gebouwen;
  • Technische en praktisch haalbaarheidsstudie biomassaketel;
  • Technische en praktische haalbaarheidsstudie warmtenet.

 

Als alternatief scenario werd ook de haalbaarheid van een WKK op stookolie onderzocht.