AZ Sint-Lucas Gent - Energieplan 2020

In kader van hernieuwing van de milieuvergunning van de ziekenhuis site en omdat het energieverbruik op de site groter is dan 0,1 PJ (PètaJoule) dient een Energieplan conform vereisten VEA opgesteld te worden.

Het energieplan geeft een technische beschrijving van alle installaties, hun jaarlijkse energieverbruiken en bijhorende kosten. Als belangrijkste resultaat geeft het plan een overzicht van de geïdentificeerde energiebesparingsopportuniteiten.