Rursus - optimalisatie droogproces

Rursus (Geldof Recycling) te Brugge investeert in een installatie die klossen voor paletten produceert op basis van houtchips. De houtchips zijn afkomstig van de eigen productie te Wevelgem en/of Brugge. Het bedrijf produceert immers rest- en recyclagehout van houtafval.

Aan INDUSTRIUM is gevraagd om een studie te maken van het voorziene droogproces en mogelijke energetische aandachtspunten en optimalisaties te onderzoeken.

INDUSTRIUM heeft aangeraden volgende best beschikbare technieken te gebruiken:

  • Goede isolatie van de droger
  • Systematische opvolging en sturing ven het droogproces (met behulp van (hout) vochtigheidsmeters)
  • Gebruik van frequentiegestuurde ventilatoren
  • Gebruik van warmtewisselaar (met warmteterugwinning)
     

Daarnaast is de rendabiliteit onderzocht van een warmtekrachtkoppeling voor de productie van de warmte voor het droogproces, dit als alternatief voor de voorziene stoomketel.

Indien technisch haalbaar, blijkt het plaatsen van een WKK inderdaad een rendabele maatregel. De diverse componenten (in het bijzonder de banddroger) worden zo gekozen dat de installatie van een WKK op de meest zinvolle wijze kan gebeuren.

De installatie van het WKK installatie zelf is momenteel immers nog niet aan de orde daar het een opstartend bedrijf betreft. Onder andere moet de verkoop van het eindproduct er eerst voor zorgen dat de productie op volle capaciteit kan draaien. Anderzijds is het steeds zinvol om naast de WKK over voldoende eenvoudige back-up systemen voor de thermische energie te beschikken. Daarmee zijn de investeringen in de eerste fase nl. een stoomketel zeker niet overbodig.

Door het plaatsen van een WKK van ca. 2 MW elektrisch zal op jaarbasis 68.782 GJprim extra aardgas worden verbruikt en 131.746 GJprim elektriciteit worden opgewekt, wat een positief saldo van 62.964 GJprim als besparing oplevert ten opzichte van de standaard opwekking van warmte via stoom. De terugverdientijd van het WKK project ligt op 3,9 jaar.