Boekensilo KU Leuven

Het katholiek documentatie- en onderzoekscentrum van de Katholieke Universiteit Leuven (KADOC) heeft een nieuwbouw opgericht op de gronden achter het rekencentrumĀ in Heverlee. In het gebouw van ca. 3500 m2 bevinden zich o.a. een palletten-magazijn, compactusarchieven, sorteerlokalen en een beperkte bureelruimte. Het gebouw dient als extra opslagcapaciteit ten opzichte van het bestaande archief in de Vlamingenstraat (KADOC I). KADOC II is uitgerust voor de manipulatie van grote erfgoedvolumes, archief zowel als boeken en heeft een capaciteit voor definitieve opslag van 30 strekkende kilometer, verdeeld over 23 kilometer compactrekken en opslagruimte voor 750 palletten. Audiovisuele materialen krijgen een aparte bewaarruimte met aangepaste rekken. De technische installaties van KADOC II zorgen voor een geschikt bewaringsklimaat, waarbij gestreefd wordt naar ideale constante waarden inzake temperatuur en vochtigheidsgraad. Het nieuwe depot beschikt eveneens over een quarantaineruimte met een autonoom ventilatiesysteem. Ingenium stond in voor de studie van de technische uitrustingen (HVAC, elektriciteit, sanitair en liften), alsook voor de controle op de werf.