Keizerpoort Gent - Fase 1

Keizerpoort is een stadsinbreidingsproject in Gent en wordt gebouwd in 3 fases

 

Keizerpoort is een stadsinbreidingsproject in Gent en wordt gebouwd in 3 fases. De eerste fase is meteen de grootste fase in het project. In de eerste fase worden 40 appartementen, 3 woningen, 5.000 m² kantoren, een supermarkt, een plaats voor horeca, fietsstaanplaatsen inclusief een wasplaats voor fietsen en staanplaatsen voor bakfietsen voorzien.
 
Het kantoorgebouw zal voorzien worden van klimaatplafonds die de ruimtes zowel in de zomer als in de winter klimatiseren. Door de keuze voor dit afgiftesysteem kunnen we in de zomer werken met hoge aanvoertemperaturen en in de winter met lage aanvoertemperaturen wat het gebouw futureproof maakt voor introductie van warmtepomptechnologie.
Bovendien wordt het kantoorgebouw geventileerd volgens de verplichtingen in de van kracht zijnde wetten en normen en wordt maximaal energie gerecupereerd door toepassing van warmtewielen met vochtrecuperatie.
 
De verlichting in het kantoor wordt gestuurd op aanwezigheid en wordt bovendien gedimd volgens het aanwezige daglicht.