Blue Gate Antwerpen - Energy strategie BREEAM Communities

De Energiestrategie voor Blue Gate Antwerp opgesteld voor BREEAM Communities criterium RE 01

 

Blue Gate Antwerp is gelegen in Antwerpen, net ten zuiden van de Antwerpse ring en is een eco-effectief bedrijventerrein waar duurzaamheid de norm is. BGA bestaat uit 3 verschillende zones: een zone voor kennisbedrijvigheid, een zone voor productiebedrijven en een logistieke zone. Het terrein omvat een totale uitgeefbare oppervlakte van ca. 33 hectare op een terrein van ca. 63 hectare. Bij de inrichting van het terrein wordt rekening gehouden met een kwalitatieve natuurlijke en landschappelijke inkleding.
De Energiestrategie voor Blue Gate Antwerp opgesteld voor BREEAM Communities criterium RE 01.
De uitgevoerde studie omvat 4 onderdelen:

  • Energievraag en CO²-emissies van het referentiescenario.
  • Energiereductie via ontwerpmaatregelen.
  • Energiestudie via decentrale energievoorziening.
  • Energiereductie via hernieuwbare energieproductie.