Het Pand, beveiligingswerken

Het voormalige dominicanenklooster 'Het Pand' (adres: Onderbergen 1) is indrukwekkend. Het behoort tot de Gentse Universiteit en wordt hoofdzakelijk gebruikt als cultureel en congrescentrum. Het bevat de rijke etnografische en archeologische collecties van de universiteit.  Hier bevindt zich ook een merkwaardige collectie glasraamfragmenten, gevonden tijdens restauratiewerken in 1982. Het gebouw kreeg tijdens de controles van de stedelijke brandweer steevast opmerkingen betreffende de brandveiligheid.  Om komaf te maken met deze opmerkingen besloot UGent de nodige beveiligingswerken te laten uitvoeren.  Op het vlak van technieken is er vooral een aanzienlijke uitbreiding van de veiligheidsverlichting.  Daarnaast zijn er aanpassingen en aanvullingen van de installatie voor branddetectie en brandbestrijding. De grootste uitdaging bestaat erin de nieuwe toestellen en bijhorende leidingen op nauwelijks zichtbare wijze te integreren in de middeleeuwse architectuur van het gebouw. De expertise van Ingenium op dit vlak komt hierbij goed van pas.