WZC 't Ponton - verhuis PV-installatie

Ingenium staat in voor de studie voor de verhuis van de PV-installatie van het WZC 't Ponton te Oostende.

Dit project omvat een bestaande PV-installatie van ca. 100 kWp die een nieuwe bestemming dient te krijgen. 

Ingenium staat CM Oostende bij in kun keuze voor circulaire economie en helpt hen in de studie voor de geplande verhuis van deze installatie naar het WZC Haerlebout. Deze installatie krijgt dus een nieuw leven en zal het WZC Haerlebout nog voor vele jaren van groene energie voorzien.

Het WZC 't Ponton zal in de eindfase uitgerust worden met een nieuwe PV-installatie, zodat CM Oostende instaat voor duurzame groene stroom op beide WZC's.