Haalbaarheidsstudie warmtevoorzieningen campus O&N

Ingenium voerde een haalbaarheidsstudie uit over de warmtevoorzieningen op de campus O&N van de KU Leuven.

Campus O&N van KU Leuven op Gasthuisberg beschikt over een grote centrale stookplaats van ca. 11 MW op aardgas. Door nieuwe bijkomende gebouwen op deze stookplaats aan te sluiten, zal er geen redundantie meer zijn op deze warmteproductie-installatie, hoewel deze essentieel is voor labogebouwen.

Ingenium selecteerde en bestudeerde technisch, ecologisch en financieel de haalbaarheid van een aantal maatregelen die geschikt zijn om enerzijds de huidige warmtevraag te verlagen en anderzijds (hernieuwbare) warmteproductie toe te voegen om zo op een duurzame manier de druk op de huidige stookplaats te verminderen.

Ingenium heeft hiervoor volgende studies gedaan:

 • Analyse van de huidige installaties en de warmtevraag
 • Opmaak longlist van mogelijke maatregelen
 • Selectie van de bestudeerde maatregelen:
  • Warmterecuperatie op bestaande ventilatiegroepen
  • Warmtekrachtkoppeling
  • Diverse decentrale lucht/water warmtepompen
  • Warmtepomp met een datacenter als warmtebron