Abdij Keizersberg - herconditionering

Ingenium zal aan de hand van een energieaudit vooraf bepalen welke technische ingrepen haalbaar zijn in de Abdij Keizersberg dat integraal als onroerend erfgoed beschermd is.

De Abdij Keizersberg wordt gebruikt als abdij, maar heeft daarnaast ook een vleugel met residenties voor studenten. Deze vleugel is aan een grondige renovatie toe om hem aan te passen aan de hedendaagse standaarden. Met een energieaudit vooraf wordt bepaald welke technische ingrepen haalbaar zijn in dit gebouw dat integraal als onroerend erfgoed beschermd is.

Samen met Studio Roma architecten zoeken we uit om hedendaagse technische installaties in het project te integreren zonder daarbij afbreuk te doen aan het monumentale karakter van het gebouw. Door nauwe samenwerking met de architect zijn we erin geslaagd om de ventilatie op een ingenieuze manier te integreren in het vast meubilair. Op die manier realiseren we hedendaags ventilatiecomfort.