Depotgebouw Dilbeek

Ingenium verzorgt de studies voor de technieken en dynamische simulaties voor de herbestemming van de voormalige brandweerkazerne van Dilbeek die wordt omgebouwd tot een erfgoeddepot.

In Dilbeek wordt de voormalige brandweerkazerne omgebouwd tot een depot voor het erfgoed van de gemeente Dilbeek. Ingenium opteert hier opnieuw voor een depot volgens het zogenaamde Denemarkenmodel. In dit model wordt enkel de relatieve vochtigheid onder controle gehouden. De temperatuur fluctueert langzaam mee met de omgevingstemperatuur. Een techniek die reeds meermaals zijn deugdelijkheid heeft bewezen en die leidt tot lagere kosten. Contacteer ons als u er meer wil over weten.