VMSW - verwarming woonwijk Wachtebeke

Ingenium voert in opdracht van VMSW een haalbaarheidsstudie uit voor de duurzame vervanging van de elektrische verwarming in sociale huisvesting.

Deze studie heeft als specifieke toepassing een wijk van 249 sociale woningen in Wachtebeke en heeft als doel om te onderzoeken hoe een bestaand elektrisch verwarmingssysteem omgebouwd kan worden naar een duurzame, toekomstgerichte oplossing.

Het resultaat van de studie zal tweeledig zijn: enerzijds onderzoekt de studie de haalbaarheid van de vervanging van de elektrische verwarming in het eigen patrimonium van de VMSW in Wachtebeke. Anderzijds is de studie een inspiratiebron voor de sector.

Er zijn in Vlaanderen nog ongeveer 156.000 sociale huurwoningen en -appartementen, waarvan ongeveer 8.000 wooneenheden nog steeds directe elektrische verwarming hebben.