Aquafin Aalst - labo renovatie

Aquafin voorziet een totaalrenovatie en uitbreiding van zijn bestaande labo en kantoren op hun site in Aalst.

Aquafin wenst van zijn labogebouw een landmark van duurzaamheid te maken. Bij het ontwerp dient belangrijke aandacht te gaan naar de mogelijke toepassing van riothermie, zonnepanelen, zonneboiler, warmterecuperatie van de ventilatielucht i.f.v. schadelijke labodampen, ... Ook de flexbiliteit in het gebouw is een aandachtspunt. Ingenium verzorgt de studie technieken voor dit gebouw, in opdracht van Evolta.

In een voorstudie werden de mogelijkheden van riothermie op basis van warmterecuperatie van het effluent (gezuiverd afvalwater) én het influent (ongezuiverd afvalwater) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bestudeerd. Op basis van de resultaten hiervan werd de piste van riothermie, met warmterecuperatie op het influent, door het inbrengen van speciale warmtewisselaars (Therm Liner) in de bestaande rioolwatercollector, weerhouden voor verdere uitwerking.