AZ Alma - energiemonitoring en -management

AZ Alma wenst een gedetailleerde opvolging van energie- en water verbruiken en rendementen van technische installaties te kunnen doen.

Hiertoe is het noodzakelijk om de energiestromen, -pieken en -verbruiken in kaart te kunnen brengen en te visualiseren in 1 overzichtelijk platform. Een duidelijk dashboard op een energie monitoring platform moet dit visualiseren. Daarnaast kan hiermee de impact van mogelijke maatregelen vooraf worden gesimuleerd.

Bijkomend kan een performante energiemonitoring bijdragen in de optimalisatie van de energieverbruiken en reductie van de energiekost. Het energiemanagementsysteem Energis.cloud wordt geïmplementeerd om de energieverbruiken van het ziekenhuis te monitoren, visualiseren en rapporteren.