Energieaudit kantoorgebouw VOKA Kortrijk

INGENIUM voerde in opdracht van VOKA een energieaudit uit met een toekomstgerichte visie op het kantoorgebouw "Villa Voka" te Kortrijk (bouwjaar 2009).

Hierbij werd rekening gehouden met een toekomstvisie waar het gebouw in 2030 best naar kan evolueren.

Omdat er lokaal geen fossiele brandstoffen verbruikt worden in dit “all electric” gebouw, zijn er reeds belangrijke stappen gezet naar klimaatneutraliteit. We bekijken de haalbaarheid om op termijn (2030 - 2050) te evolueren naar een innovatief klimaatneutraal gebouw dat een voorbeeld kan zijn in Vlaanderen en daarbuiten. 

In de energieaudit werd deze visie verder uitgewerkt.

In de audit werd onder meer aandacht besteed aan sturing van de technische installaties voor HVAC en verlichting, zonnepanelen, laadinfrastructuur voor elektrische wagens, verbeteringen aan de thermische prestaties van de gevel, ...

Na de audit werd VOKA verder door INGENIUM begeleid met technisch advies en ontwerp voor effectieve realisatie van een installatie van zonnepanelen en laadinfrastructuur voor elektrische wagens.