Aansluiting windturbine - BeauVent

BeauVent is een projectontwikkelaar in hernieuwbare energieprojecten met derde partij financiering. Ze doen hiervoor o.a. beroep op participatie van burgers.

Beauvent bouwt langs de Rijksweg (N16) in Bornem op het bedrijventerrein van Qualiphar 2 windturbines van het Type Enercon E-70 (2,3MW).

INGENIUM stond in voor de studie en engineering van de hoogspanningsaansluiting. Eén turbine werd rechtstreeks aangesloten op het net van Fluvius. De andere windturbine werd aangesloten via een directe lijn op de site van Qualiphar zelf. Omdat de capaciteit en de ligging van het bestaande kopstation ontoereikend was, is gekozen om een nieuw kopstation te bouwen voor aansluiting van de windtubine en de bestaande installaties van Qualiphar. Een herconfiguratie van het hoogspanningsnet vond tegelijk plaats waardoor Qualiphar in de toekomst gemakkelijker kan uitbreiden.