Aansluiting WKK - Campina

INDUSTRIUM voert sinds jaar en dag energiestudies uit bij FrieslandCampina te Aalter. Begin jaren 2000 met betrekking tot het Benchmarkingconvenant, later in het kader van EBO energieplan of als onderdeel voor milieuvergunningen.

In 2019 rekent FrieslandCampina rekent opnieuw op INDUSTRIUM voor het opstellen van het Energieplan voor de 2de periode van het EBO. INDUSTRIUM krijgt de kans om te helpen de energie-efficiëntie van het bedrijf verder te verbeteren. Meer specifiek wordt er ingezoomd op het optimaliseren van een aantal productiemachines (indampers, sterilisatoren), worden een aantal nutsvoorzieingen bekeken (masterplan stoomprodcutie en de persluchtproductie van de PET-lijn), wordt er LED-verlichting geplaatst en wordt de haalbaarheid van een WKK in een intern warmtenet aangetoond.

Kort hierop maakt de FrieslandCampina de beslissing tot realisatie van de WKK met een vermogen van 1248 kWe en 1294kW thermisch. De investering wordt gedaan door een Duitse firma GETEC. Ingenium treed op als lokale partner volgde de volgende taken op:

Thermisch

  • Input bij prijsvraag, bestekken, P&ID’s, Schema’s
  • Controle van documenten tijdens uitvoering

Elektrisch

  • Engineering van de netkoppeling
  • Engineering van een nieuw kopstation

Omdat FrieslandCampina beschikt over een rechtstreekse aansluiting op Fluvius diende het schakelmateriaal vervangen te worden in het kader van conformiteit met de Synergrid-regelgeving. Dit vraagt om de bouw van een nieuw kopstation, inpassing van de WKK in een telecontrolesysteem zodat Fluvius de netkwaliteit kan opvolgen en automatische reactieve sturing van de WKK. INDUSTRIUM stond in voor de volledige engineering en de opmaak van alle prijsvraagdocumenten, namelijk bestek meetstaat kabelberekeningen (hoogspanning laagspanning), stuurschema’s, selectie hoogspanningsmateriaal etc…

Eind 2020 werd de installatie in dienst genomen.