UGent - Technicum

UGent gaat een deel van hun gebouwen, gelegen in de Sint-Pietersnieuwstraat, renoveren. Op heden staat het gebouw bekend als Technicum.

Deze opdracht behelst volgende zaken:

  • Volledige renovatie van Blok I
  • Volledige renovatie van Blok II, behalve leszaal Soete (niveau 080) en auditorium Cloquet (niveau 070)

 

In hoofdzaak zal het gebouw volgende functies huisvesten:

  • Een bibliotheek en pc knooppunt
  • De vakgroepen politieke en sociale wetenschappen
  • Leszalen, seminarieruimtes
  • Audiovisueel centrum
  • Administratie (centrale diensten)

 

Ingenium bepaalde in voorontwerp het technisch concept, werkte een volledig prijsvraagdossier uit en assisteert de bouwheer in de begeleiding van de werf. Het project wordt gekoppeld aan het beschikbaar warmtenet van SPE - Luminus die vroeger ook al instond voor de verwarming van de gebouwen. Het gros van de afgifte-units zijn radiatoren die oordeelkundig en met respect voor de erfgoedwaarde ingeplant worden.

Het gebouw wordt intensief geventileerd waarbij de luchtdebiet vraaggestuurd geregeld worden. De luchtgroepen zijn ook voorzien van warmtewielen voor recuperatie van de warmte uit de extractielucht ter voorverwarming van de verse lucht.