UZ Gasthuisberg Leuven - Actualisatie energieplan 2018

UZ Leuven campus Gasthuisberg dient zijn energieplan te actualiseren voor de periode 2018-2022.

Ingenium heeft het initieel energieplan opgesteld in 2006 en heeft dit inmiddels 2 maal geactualiseerd.  Ingenium werd ook voor deze nieuwe actualisatie  aangesteld.  De focus ligt onder andere op een update van de vorige maatregelen (waaronder WKK), relighting in de oude bouwfases, toepassen van frequentiesturing van de oude ventilatiegroepen, stoomoptimalisaties en enkele regeltechnische HVAC-optimalisaties.