Consultant energie-efficiëntie Vlaams Energiebedrijf

Ingenium is aangesteld als consultant energie-efficiëntie voor het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Het VEB wil (als opdrachtencentrale) voor zijn klanten opdrachten in de markt plaatsen op basis van (O)EPC contracten ((onderhouds- en) energie prestatie contracten). Het VEB wil een type contract ontwikkelen dat – binnen de wet Overheidsopdrachten – toelaat om dergelijke complexe opdrachten in de markt te plaatsen. Ingenium verzamelt als consultant hiervoor alle relevante technische gegevens, begeleidt VEB bij plaatsbezoeken bij klanten en stelt mee een standaard / type (O)EPC contract op dat per project in de markt kan gezet worden en waarop meerdere leveranciers kunnen aanbieden. Deze (O)EPC contracten hebben een typische waarde van 1 tot 10 miljoen euro, en een looptijd van typisch 8 à 10 jaar.