Audit kantine MRCC Oostende

Het MRCC-gebouw is eigendom van de Vlaamse overheid en wordt gebruikt door de scheepsvaartbegeleiding, Cofely Fabricom  Belgian Operations Ports / Marine fungeert als gebouwbeheerder.

Tijdens het opstellen van de audit worden de volgende punten in aanmerking genomen:

De algemene inplanting van de kantine. De toepasselijke wetgeving zodat er nagegaan kan worden bij de uitbater of hij beschikt over de nodige attesten en keuringen ter zake. Een audit op de ruimte van de horecazaak  Een audit op de aanwezige installaties zijnde, (niet limitatief) :

  • Bouwkunde: brandveiligheid, compartimentering, bouwfysica, inbraakveiligheid, ed.
  • Elektriciteit: keuring door een onafhankelijk keuringsorganisme. Aanwezigheid van plans en schema's, nazicht op anomalieën inherent aan de elektrische installatie en de aangesloten toestellen.
  • HVAC: ventilatie in alle zones, zijnde gelagzaal, keuken, cafégedeelte en opslagruimte in de kelderverdieping.
  • Sanitair en brandbestrijding: toestand van de installaties, aanwezige brandbestrijdingsmiddelen en PBM's.
  • Keuken: Algemene toestand van de keuken in functie van de HACCP (Hazard analysis and critical control points) & FAVV (Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) regelgeving.